LCCI nyelvvizsga

A vizsgarendszer külföldi fejlesztésű, üzleti szakirányú nyelvvizsga. A vizsga angol nyelvű, egynyelvű (tehát fordítási feladatot nem tartalmazó).

Évente öt vizsgaidőszak van: február, április, június, szeptember és november hónapokban. (A pontos vizsgadátumok megtekinthetők a Vizsgaidőszakok, jelentkezés menüpontban.)

Kinek ajánljuk?

Aki egy államilag és nemzetközileg is elismert egyszerű, de mégis színvonalas szakmai nyelvvizsgát keres angol nyelvből.
Továbbtanuláshoz, diploma megszerzéséhez, itthoni és külföldi munkavállaláshoz egyaránt elfogadott egynyelvű (fordítási feladat nélküli) nyelvvizsga.

A vizsga lebonyolítása

Az írásbeli vizsga papír alapú, csoportos vizsga. A feladatok megoldásának sorrendje és időfelhasználása a teljes időtartamon belül szabad. Az írásbeli vizsgán általános szótár használata megengedett. A szóbeli vizsgarész egyéni, a vizsgázó kétfős bizottság előtt vizsgázik. A szóbeli vizsgán a megadott feladatok sorrendje kötött, a segédeszközök használata nem megengedett.

A vizsgázó köteles 30 perccel a beszédértés, illetve az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgahelyszínen megjelenni. A beszédértés vizsgára késve érkezők nem mehetnek be a vizsgaterembe.

A vizsga előtt igazolni kell a személyazonosságot érvényes, arcképes igazolvánnyal. Személyazonosságukat igazolni nem tudók nem kezdhetik meg a vizsgát.

Az írásbeli vizsgára késve érkezők nem kezdhetik meg a vizsgát. Erősen indokolt esetben a vizsgázó a vizsgaidőpont megkezdését követő 30 percben megkezdheti a vizsgát, de a vizsgaidő lejártakor a többiekkel együtt le kell adnia a dolgozatát. Ezen túlmenő késés esetén a vizsgázó minden további követelés nélkül elesik a vizsgalehetőségtől.

Az írásbeli feladatokat fekete vagy kék tollal kell megoldani. Az írásbeli vizsgán nyomtatott egynyelvű és/vagy kétnyelvű általános szótár használata megengedett. Szakmai és elektronikus szótár nem használható. Szótárban jegyzetet, puskát elhelyezni tilos. Dolgozatot és vizsgakérdéseket nem szabad kivinni a teremből.

A vizsgafolyamat teljes időtartama alatt tilos a mobiltelefont bekapcsolva tartani, dohányozni vagy alkoholt fogyasztani. Étkezni és inni csak zajtalanul lehet.

Szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható, tételhúzás után 5 perc áll rendelkezésre felkészüléshez. Jegyzetelni nem szabad. Beszédértés vizsgán segédeszköz nem használható,kitöltése ceruzával történik (ceruzát és radírt minden vizsgázó maga hoz).

A teljes vizsgaszabályzat letölthető innen.

Tudnivalók az alapfokú vizsgáról

ANGOL ÜZLETI SZAKNYELV B1 

írásbeli vizsga (120 perc)

Az írásbeli vizsga 4 feladatból áll:

 • Levél vagy memorandum írása (150 - 200 szóban), szervezeten belüli vagy szervezetek közti kommunikációban. (30 pont)
 • Szövegértési feladat. 300 szavas szöveg elolvasása után rövid válaszokat kell adni a szöveggel kapcsolatban. (30 pont)
 • „Elolvas és megért" feladat. Grafikon vagy számszerű táblázat alapján feltett kérdésekre rövid válaszok adása. (20 pont)
 • „Elolvas és ír" átalakítási feladat, mely során táblázat adatait, formanyomtatványt vagy kérdőívet stb. kell kitölteni. (20 pont)

Ajánlott segédanyag a felkészüléshez:

 • How to Pass EFB Preparation Book Level 1
 • Bővített sillabusz
 • Modellválaszok
 • Korábbi vizsgakérdések

Értékelés

50-59 pont                 megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)
60-74 pont                 jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)
75-100 pont               kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)

Magyarországi akkreditációs előírás értelmében a sikeres magyar állami bizonyítvány megszerzéséhez valamennyi készség legalább 40 %-os teljesítése szükséges.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga két részből áll:

 • beszédértés vizsga (gépi hang alapján)- 30 pont
 • szóbeli kommunikáció vizsga - 70 pont

beszédértés  vizsga üzleti témában (kb 20 perc)

A beszédértés vizsgára az írásbeli vizsga napján kerül sor. A teszt 30 feladatból áll, melyek feleletválasztós kérdések A,B vagy C válasszal. A hanganyag elhangzása előtt a kérdéseket át lehet nézni. A beszédértés vizsgán maximum 30 pont szerezhető.

szóbeli kommunikáció vizsga (5 perc felkészülés, 7-9 perc vizsga)

A vizsgázó a sillabusz témaköreiből készített vizsgakérdések közül egyet húz, majd 5 perc felkészülési időt kap. A vizsgakérdésen illusztráció és kérdések vannak, ami segíti a felkészülést. A szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható és nem szabad jegyzetelni. 2 perc bemelegítés következik általános és szakmai témában, hogy a vizsgázó feszültsége oldódjon és hozzászokjon a magnetofonhoz. A vizsga 3 feladatból áll: témakifejtés, irányított beszélgetés és szituációs feladat az adott témakörben. Az értékelés szókincs, folyamatosság és párbeszédkészség, nyelvhelyesség és kiejtés alapján történik, maximum 70 pont szerezhető.

A beszédértés vizsga és a szóbeli kommunikáció vizsga két részeredményét összeadva kapjuk meg a szóbeli vizsga végeredményét (maximum 100 pont), melynek értékelése a következő:

50-59 pont                 megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)
60-74 pont                 jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)
75-100 pont               kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)

Magyarországi akkreditációs előírás értelmében a sikeres magyar állami bizonyítvány megszerzéséhez valamennyi készség legalább 40 %-os teljesítése szükséges.

Tudnivalók a középfokú vizsgáról

ANGOL ÜZLETI SZAKNYELV B2

írásbeli vizsga (150 perc)

Az írásbeli vizsga 3 feladatból áll:

 • Memorandum, cikk, jelentés vagy hasonló dokumentum készítése megadott üzleti témában. A nyelvhelyességen és az olvasható íráson kívül lényeges elem a megfelelő stílusválasztás, tartalmi helyesség, egyértelműség, logika stb. (40 pont)
 • Beérkező üzleti levél alapján levélírási feladat megadott paraméterek szerint. (30 pont)
 • Szövegértési feladat, melyben adott szöveget kell megadott szempontok szerint átalakítani, például listaírás vagy újságcikk formában saját szavakkal tömöríteni. (30 pont)  

Ajánlott segédanyag a felkészüléshez:

 • How to Pass EFB Preaparation Book Level 2
 • Bővített sillabusz
 • Modellválaszok
 • Korábbi vizsgakérdések

Értékelés

50-59 pont                 megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)
60-74 pont                 jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)
75-100 pont               kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)

Magyarországi akkreditációs előírás értelmében a sikeres magyar állami bizonyítvány megszerzéséhez valamennyi készség legalább 40 %-os teljesítése szükséges.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga két részből áll:

beszédértés vizsga (gépi hang alapján)- 30 pont
szóbeli kommunikáció vizsga – 70 pont

beszédértés  vizsga üzleti témában (kb 25 perc)

A beszédértés vizsgára az írásbeli vizsga napján kerül sor. A teszt 30 feladatból áll, melyek feleletválasztós kérdések A,B, C vagy D válasszal. A hanganyag egyszer hangzik el. A hanganyag elhangzása előtt a kérdéseket át lehet nézni. A beszédértés vizsgán maximum 30 pont szerezhető.

Szóbeli kommunikáció vizsga (5 perc felkészülés, 10-12 perc vizsga)

A vizsgázó a sillabusz témaköreiből készített vizsgakérdések közül egyet húz, majd 5 perc felkészülési időt kap. A szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható és nem szabad jegyzetelni. 2 perc bemelegítés következik általános és szakmai témában, hogy a vizsgázó feszültsége oldódjon és hozzászokjon a magnetofonhoz. A vizsga 3 feladatból áll: témakifejtés, irányított beszélgetés és szituációs feladat az adott témakörben. Az értékelés szókincs, folyamatosság és párbeszédkészség, nyelvhelyesség és kiejtés alapján történik, maximum 70 pont szerezhető.

A beszédértés vizsga és a szóbeli kommunikáció vizsga két részeredményét összeadva kapjuk meg a szóbeli vizsga végeredményét (maximum 100 pont), melynek értékelése a következő:

50-59 pont                 megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)
60-74 pont                 jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)
75-100 pont               kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)

Magyarországi akkreditációs előírás értelmében a sikeres magyar állami bizonyítvány megszerzéséhez valamennyi készség legalább 40 %-os teljesítése szükséges.

Tudnivalók a felsőfokú vizsgáról

ANGOL ÜZLETI SZAKNYELV C1

írásbeli vizsga (180 perc)

Az írásbeli vizsga 4 feladatból áll:

 • Levélírási feladat beérkező üzleti levél vagy munkáltatói instrukciók alapján. (25 pont)
 • Belső jelentés összeállítása megadott adatok (grafika, feljegyzés, újságcikk kivágások, táblázatok stb.) alapján. A vizsgázó feladata, hogy a megadott adatokat értelmezze, majd bizonyos szempontok szerint válogassa és szükség szerint kiegészítse a kért jelentés megírásához. (25 pont)
 • Szövegértési feladat, melyben adott szöveget (például cikkpéldány, vállalati jelentés, körlevél, tender stb.) kell áttanulmányozni, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. (25 pont) 
 • Átalakító feladat, melyben adott szöveget kell megadott szempontok szerint alakítani, például memorandumból faxot vagy levelet készíteni. (25 pont)

Ajánlott segédanyag a felkészüléshez:

 • How to Pass EFB Preparation Book Level 3
 • Bővített sillabusz
 • Modellválaszok
 • Korábbi vizsgakérdések

Értékelés

50-59 pont                 megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)
60-74 pont                 jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)
75-100 pont               kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)

Magyarországi akkreditációs előírás értelmében a sikeres magyar állami bizonyítvány megszerzéséhez valamennyi készség legalább 40 %-os teljesítése szükséges.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga két részből áll:

 • beszédértés vizsga (gépi hang alapján)- 30 pont
 • szóbeli kommunikáció vizsga – 70 pont

beszédértés  vizsga üzleti témában (kb 30 perc)

A beszédértés vizsgára az írásbeli vizsga napján kerül sor. A teszt 30 feladatból áll, melyek feleletválasztós kérdések A,B,C vagy D válasszal. A hanganyag egyszer hangzik el. A hanganyag elhangzása előtt a kérdéseket át lehet nézni. A beszédértés vizsgán maximum 30 pont szerezhető.

Szóbeli vizsga szóbeli kommunikáció vizsga (5 perc felkészülés, 14-17 perc vizsga)

A vizsgázó a sillabusz témaköreiből készített vizsgakérdések közül egyet húz, majd 5 perc felkészülési időt kap. A szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható és nem szabad jegyzetelni. 2 perc bemelegítés következik általános és szakmai témában, hogy a vizsgázó feszültsége oldódjon és hozzászokjon a magnetofonhoz. A vizsga 3 feladatból áll: témakifejtés, irányított beszélgetés és szituációs feladat az adott témakörben. Az értékelés szókincs, folyamatosság és párbeszédkészség, nyelvhelyesség és kiejtés alapján történik, maximum 70 pont szerezhető.

A beszédértés vizsga és a szóbeli kommunikáció vizsga két részeredményét összeadva kapjuk meg a szóbeli vizsga végeredményét (maximum 100 pont), melynek értékelése a következő:

50-59 pont                 megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)
60-74 pont                 jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)
75-100 pont               kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)

Magyarországi akkreditációs előírás értelmében a sikeres magyar állami bizonyítvány megszerzéséhez valamennyi készség legalább 40 %-os teljesítése szükséges.

Mintafeladatok

Egyéb tudnivalók az LCCI vizsgáról

További információk a magyarországi és a nemzetközi vizsgaközpont honlapján olvashatók.

Vizsgaszabályzat

A vizsgaszabályzat ide kattintva letölthető.

Jelentkezésével Ön tudomásul veszi és elfogadja az ebben foglaltakat, ezért kérjük, jelentkezés előtt alaposan tanulmányozza a leírtakat.

Vizsgaidőpontok

Helyszín Nyelvvizsga Nyelv Vizsga szintje Jelentkezési határidő Pótjelentkezési határidő Vizsga időpontja Szóbeli vizsga ára Írásbeli vizsga ára Komplex vizsga ára
Árak betöltése folyamtban...

Jelentkezési lap

Jelentkezés a nyelvvizsgára

Kecskeméti EURO / EURO Pro vizsgákra:

A kecskeméti Katedra akkreditált EURO nyelvvizsgahely lett! Készülj fel és jelentkezz Te is erre a rendkívül népszerű angol vagy német nyelvvizsgára! Felkészítő tanfolyamokat indítunk a vizsgára minden hónapban! A vizsga már Kecskeméten is letehető a kecskeméti Katedra Nyelviskola szervezésében!

Jelentkezésével Ön elfogadja a Vizsgaszabályzatban foglaltakat. Kérjük, ezt még jelentkezés előtt olvassa el figyelmesen.
A kitöltött jelentkezési lap elküldhető postai úton vagy e-mailben a kecskemet@katedra.hu e-mail címre.

A nyelvvizsgadíj befizethető ügyfélszolgálatunkon készpénzben, vagy banki átutalással a Katedra Oktatási Központ Kft. részére a 11600006-00000000-11659938 számlaszámra.

Amennyiben az átutalást választja, kérjük vegye figyelembe az alábbi fontos információkat:

 • a Közlemény mezőben feltétlenül tüntesse fel a vizsgázó nevét (tehát nem a befizetőét!) és a vizsga típusát (pl.: Euro); ezen adatok hiányában a befizetését nem tudjuk azonosítani és jelentkezése érvénytelen!
 • a kitöltött jelentkezési lapján tüntesse fel, hogy Ön átutalással fizet
 • a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapnak meg kell érkeznie, illetve a nyelvvizsgadíjnak az adott időszakra vonatkozó jelentkezési határidőig be kell folynia a bankszámlánkra; a jelentkezési határidőt követő befizetéssel már csak a következő időszakra tudjuk regisztrálni a jelentkezését; önmagában csak a jelentkezési lap kitöltése vagy csak a vizsgadíj átutalása érvénytelen jelentkezésnek számít!

Kecskeméti TOIEC vizsgákra:

A kecskeméti Katedra TOIEC nyelvvizsgahely lett! Készülj fel és jelentkezz Te is a nemzetközileg is elismert üzleti nyelvvizsgára! Felkészítő tanfolyamokat indítunk a vizsgára minden hónapban! A vizsga már Kecskeméten is letehető a kecskeméti Katedra Nyelviskola szervezésében!

Jelentkezésével Ön elfogadja a Vizsgaszabályzatban foglaltakat. Kérjük, ezt még jelentkezés előtt olvassa el figyelmesen.
A kitöltött jelentkezési lap elküldhető postai úton vagy e-mailben a kecskemet@katedra.hu e-mail címre.

A nyelvvizsgadíj befizethető ügyfélszolgálatunkon készpénzben, vagy banki átutalással a Katedra Nyelviskola Kft. részére a 11600006-00000000-66127109 számlaszámra.

Amennyiben az átutalást választja, kérjük vegye figyelembe az alábbi fontos információkat:

 • a Közlemény mezőben feltétlenül tüntesse fel a vizsgázó nevét (tehát nem a befizetőét!) és a vizsga típusát (pl.: Euro); ezen adatok hiányában a befizetését nem tudjuk azonosítani és jelentkezése érvénytelen!
 • a kitöltött jelentkezési lapján tüntesse fel, hogy Ön átutalással fizet
 • a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapnak meg kell érkeznie, illetve a nyelvvizsgadíjnak az adott időszakra vonatkozó jelentkezési határidőig be kell folynia a bankszámlánkra; a jelentkezési határidőt követő befizetéssel már csak a következő időszakra tudjuk regisztrálni a jelentkezését; önmagában csak a jelentkezési lap kitöltése vagy csak a vizsgadíj átutalása érvénytelen jelentkezésnek számít!

Budapesti EURO / EURO Pro, TELC, ITK, BME, LCCI, BGF, TOIEC vizsgákra: 

Jelentkezésével Ön elfogadja a Vizsgaszabályzatban foglaltakat. Kérjük, ezt még jelentkezés előtt olvassa el figyelmesen.
A kitöltött jelentkezési lap elküldhető postai úton vagy e-mailben a nyelvvizsga@katedra.hu e-mail címre.

A nyelvvizsgadíj befizethető EURO, BME, ITK-Origó, LCCI, TOEIC vizsgák esetén ügyfélszolgálatunkon készpénzben, vagy banki átutalással a Katedra Nyelviskola Kft. részére a 11600006-00000000-24922739 számlaszámra. TELC vizsgát sárga csekken, vagy átutalással lehet befizetni a 11708001-20522234 számlaszámra, a BGF vizsga pedig a 10032000-00282833 számú bankszámlára való utalással fizethető be.

Amennyiben az átutalást választja, kérjük vegye figyelembe az alábbi fontos információkat:

 • a Közlemény mezőben feltétlenül tüntesse fel a vizsgázó nevét (tehát nem a befizetőét!) és a vizsga típusát (pl.: TELC); ezen adatok hiányában a befizetését nem tudjuk azonosítani és jelentkezése érvénytelen!
 • a kitöltött jelentkezési lapján tüntesse fel, hogy Ön átutalással fizet
 • a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapnak meg kell érkeznie, illetve a nyelvvizsgadíjnak az adott időszakra vonatkozó jelentkezési határidőig be kell folynia a bankszámlánkra; a jelentkezési határidőt követő befizetéssel már csak a következő időszakra tudjuk regisztrálni a jelentkezését; önmagában csak a jelentkezési lap kitöltése vagy csak a vizsgadíj átutalása érvénytelen jelentkezésnek számít!

Vizsgaszervező helyek a hálózatban

Kapcsolat

Kövess minket

Vélemények

"Nagyon korrekt, pontos tájékoztatásban volt részem, illetve az órák minősége is sok tanulási lehetőséget biztosított számomra. Nagyon bízom benne, hogy sikerült az LCCI nyelvvizsgát letennem. 

"Az én véleményem a Katedra iskoláról abszolút pozitív. Nagyon szeretek ide járni tanulni, a csoport fantasztikus, nagyon jól érzem magam minden alkalommal.

Nagyon meg voltam elégedve mindennel, az időbeosztással, a rugalmassággal és főként az oktatás színvonalával. Két tanárt ismertem meg, mindketten nagyon felkészültek és kiváló pedagógusok.

"Azért választottam a Katedrát nyelvtanuláshoz, mert fejlődni szerettem volna, s a magántanárok nem feltétlen tudnak kifejezetten a TELC nyelvvizsgára felkészíteni.

"Azért a Katedrát választottam, mert a lakóhelyemhez közel, jól megközelithető helyen van és jó a hírneve. Valóban jók a tanárok, és az árak is.

"Teljesen kezdőként nagyon megnyugtató jó közösségben tanulni. A felkészült tanárnő jó előadó készsége sokat segít az idegen nyelv elsajátításában.

„A Katedra nyelviskolát egy szóval tudnám jellemezni: profizmus.

„Minden ember számára fontos lehet az idegen nyelv tanulása. Úgy érzem a Katedra Nyelviskolában kitűnő munka folyik. A légkör barátságos, a tanárok jól képzettek.

"Nagyon meg vagyok elégedve a Katedra iskolával. Az Interneten, a honlapon megfelelő a tájékoztatás. Az e-mail címemre folyamatosan kapom az információkat.

"Jó tanárom volt, a rendelkezésre álló tananyag megfelelő volt, minden kérdésemre választ kaptam, mindenki nagyon segítőkész volt és szerettem a kis csapat tagjait, akikkel együtt tanultam.